วิธีการปลดล็อคประตูรีโมท บานเลื่อน ในกรณีไฟดับ และ มอเตอร์ไม่ทำงาน

วิธีการปลดล็อคประตูรีโมท รุ่น BSM-1000 และ รุ่น BSM-1500

ควรปลดล็อคประตูรีโมท และ เข็นด้วยมือ เดือนละ 1 ครั้ง

เพื่อดูว่าประตูสามารถใช้งานได้ปกติดีอยู่

วิธีการปลดล็อคประตูรีโมท รุ่น ALBANO-2000

วิธีการปลดล็อคประตูรีโมท รุ่น ROGER สามารถใช้วิธีปลดล็อคได้ทุกขนาด