มอเตอร์ประตูบานเลื่อน ประตูรีโมท เกรดอิตาลี (Italy) สินค้าเกรดคุณภาพ นุ่มนวล

CARDIN-3000 สินค้าจากประเทศ อิตาลี (Italy) เหมาะสำหรับประตู

ขนาดใหญ่มาก และ มีระบบแบตเตอร์รี่สำรอง พร้อมFunction Slowdown เพื่อความนุ่มนวล

 

มอเตอร์ประตูบานเลื่อน ประตูรีโมท เกรดอิตาลี (Italy) สินค้าเกรดคุณภาพ นุ่มนวล

ROGER 300-2200 สินค้าจากประเทศ อิตาลี (Italy) เหมาะสำหรับประตู

ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ มี Function Slowdown เพื่อความนุ่มนวล