#

 

มอเตอร์ประตูบานเลื่อนภายใน Autodoor S-2006, S-2008

สินค้าเกรด Premium แต่ราคาประหยัด

 

S-2006 เหมาะสำหรับประตูบานเลื่อน กระจก ขนาดประตูกว้าง 50-300 ซม.

แบบ 2 บาน น้ำหนัก/บาน 125 กก. แบบ 4 บาน น้ำหนัก /บาน 60 กก.

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบ 24V Brushless DC Motor

พร้อมระบบล็อกในตัว

S-2008 เหมาะสำหรับประตูบานเลื่อน กระจก บานเดี่ยวหรือบานคู่

ขนาดประตูกว้าง 80-280 ซม. น้ำหนัก 150 กก. แบบเดี่ยว

และ น้ำหนัก 90+90 กก. แบบบานคู่

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบ 24V Brushless DC Motor

พร้อมระบบล็อกในตัว