ระบบคีย์การ์ดระยะใกล้ Access Control

เหมะสำหรับใช้ร่วมกับ แขนกั้นรถยนต์หน้าหมู่บ้าน ที่ต้องการให้ลูกบ้านสะดวกในการเข้าหมู่บ้าน และ คัดแยกสำหรับลูกบ้านเท่านั้น และ บุคคลภายนอก และสามารถใช้ร่วมกับ ประตูหน้าหอพัก